1968 Boles Aero Trailer vs. Artist Jere Avila 

'68 Boles vs Jere Avila
'68 Boles vs Jere Avila
'68 Boles vs Jere Avila
'68 Boles vs Jere Avila

zinc chromate primer

'68 Boles vs Jere Avila
'68 Boles vs Jere Avila

tape off & prep

'68 boles vs Jere Avila
'68 boles vs Jere Avila

Ron B. & Jere Avila

'68 Boles vs  Jere Avila
'68 Boles vs Jere Avila

Artist J. Avila working it out! '69 Boles Aero trailer.

'68 Boles vs Jere Avila
'68 Boles vs Jere Avila
'69 Boles vs Jere Avila
'69 Boles vs Jere Avila
"68 Boles Trailer vs. Jere Avila
"68 Boles Trailer vs. Jere Avila
'68 Boles Trailer vs. Jere Avila
'68 Boles Trailer vs. Jere Avila